saintlazarus

Introductie tot The Grand Bailiwick of The NetherlandsCross

De nationale jurisdictie van de Orde in het koninkrijk der Nederlanden is The Grand Bailiwick of The Netherlands (Groot Balije van Nederland). Aan het hoofd van The Grand Bailiwick of The Netherlands staat de Bailiff (Baljuw) die wordt benoemd door de Grootmeester van de Orde. De Bailiwick heeft twee actieve commanderijen in Nederland, te weten Commanderij Sint Willibrord met als zetel Amstelveen en Commanderij Sint Servaas met als zetel Maastricht. Aan het hoofd van iedere commanderij staat een Commander (Commandeur). De Commander wordt bijgestaan door een aantal bestuursleden, die elk hun specifieke taak hebben. Zij besturen de Commanderij in het charitieve en sociale werk. De Bailiff coördineert het werk van de Commanderijen en verschijnt in principe op alle formele activiteiten van de Orde en onderhoudt de buitenlandse contacten.

De bailiwick telt mannelijke en vrouwelijke leden, die in principe elke bestaande functie binnen de jurisdictie van de Orde kunnen bekleden. Naast het eenmalige entree geld betalen de leden een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de rang die men op dat moment heeft en wordt over het algemeen door de leden niet als onoverkomelijk gezien. De laagste rangen betalen op dit moment een basis bedrag van € 120,00 p/j.

Vele leden vervullen naar vermogen een taak binnen de Orde. Initiatieven voor een te ondersteunen project van leden voor liefdadigheid worden door de respectievelijke besturen op haalbaarheid en implicatie bestudeerd en naar de leden voor fundraising teruggekoppeld. Hierdoor hebben de leden ook zeggenschap op de gang van zaken binnen de Orde. Juist in deze tijd is grote behoefte aan mensen die zich voor hun medemens willen inzetten. Sociale betrokkenheid en gemotiveerdheid zijn belangrijke voorwaarden voor het welslagen van een project.

Veel leden hebben een drukke baan en maatschappelijke verplichtingen en hiermee kunnen kennis en netwerken gekoppeld worden. Bijeenkomsten worden vaak gebruikt om het nuttige met het aangename te verbinden. Voor de leden van de Bailiwick, die over het hele land verspreid wonen, wordt een paar maal per jaar een bijeenkomst georganiseerd om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en een cultureel of charitatief evenement te beleven.

Naast evenementen die de commanderijen zelf organiseren, is er jaarlijks een meer feestelijke bijeenkomst, de Investituur, waarin na een kerkdienst nieuwe leden worden geïnstalleerd. De dag wordt afgesloten met een galadiner. De sociale bijeenkomsten worden veelal in de lente/zomer periode gehouden waarbij ondersteuning van een liefdadig doel centraal staat.

Het bijwonen van al deze bijeenkomsten is weliswaar niet verplicht, maar om actief lid te zijn van de Orde wordt men geacht minimaal de kerkdienst, de investituur en de jaarvergadering bij te wonen.