saintlazarus

Structuur binnen de Bailiwick

Het hoofd van de Orde is de Grootmeester die wordt bijgestaan door de leden van de Grootkanselarij. Hierin hebben een 16-20 tal personen zitting die uit alle delen van de wereld afkomstig zijn. Een Jurisdictie heeft aan het hoofd een Groot Baljuw of een Prior, die weer een aantal commanderijen, preceptorijen of kapittels (afhankelijk van de historische achtergrond) onder zich heeft. De internationale voertaal in de Orde is Engels, Frans of Spaans. Daarnaast heeft elke jurisdictie zijn eigen land taal. De Balije (of in het Engels: Bailiwick) bestaat zoals gezegd uit een aantal commanderijen, waar een Commandeur aan het hoofd staat. De Commandeur wordt bijgestaan door een aantal bestuursleden, die elk hun specifieke taak hebben. Zij besturen de commanderij, maken de evenementen agenda en rapporteren jaarlijks aan de Bailiff.