saintlazarus

Doelstellingen van de Orde

De doelstellingen die in de Constitutie van de Orde van Sint Lazarus – een Christelijke ridderorde die zowel een militaire orde van barmhartigheid als een hospitaal orde gewijd aan de verzorging en bijstand van armen en zieken is – worden geformuleerd zijn de huidige tijd nog steeds uitvoerbaar:

  •   -   het ondersteunen en verdedigen van het Christelijk geloof
  •   -   het bijstaan, steunen en helpen van de armen, zieken en lijdenden, in het bijzonder diegenen die lijden aan lepra of
      gelijksoortige ziekten zonder onderscheid naar godsdienst, ras, herkomst of leeftijd;
  •   -   het bevorderen en onderhouden van de principes van de Christelijke ridderlijkheid en de tradities van de Orde;
  •   -   het werken aan Christelijke eenheid;
  •   -   het volgen van de leerstellingen van Christus;
  •   -   het ondersteunen van de doelen en principes van internationale mensenrechtenverdragen.

De Investituur, het dragen van de mantel en het groene achtpuntige kruis zijn meer dan rituele overblijfselen van een oude traditie.
Zij zijn symbolen van broederschap (en zusterschap) en van toewijding aan het Christelijke geloof – ieder op zijn eigen wijze.

Wellicht herkennen lezers deze stellingen in hun dagelijkse leven, de Orde van Sint Lazarus geeft een unieke mogelijkheid hierover met elkaar van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en uit te werken tot concrete plannen. Hierbij kan gedacht worden aan hulp in geld, goederen, inzet en kennis. Samenwerking met andere charitatieve organisaties vindt plaats voor zover het doel hiermee is gediend.