saintlazarus

Introductie tot de OrdeWapen

De Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem is een van de ridderorden die de ondergang van het Koninkrijk Jeruzalem in de tijd van de kruistochten heeft overleefd. In theorie was de Orde van Sint Lazarus een militaire orde, maar met uitzondering van een korte periode in de 17e eeuw, heeft de Orde geen militaire rol meer gespeeld na 1291. De Orde van Sint Lazarus is een van de oudste van de Europese ridderorden. De Orde dateert ten minste van de tijd van de kruisvaarderridders. Vanaf de oprichting in de 12e eeuw hebben haar leden zich gewijd aan twee idealen: hulp aan mensen die lijden aan de vreselijke ziekte van lepra en de verdediging van het Christelijk geloof.

Vandaag de dag is de Orde van Sint Lazarus een internationale en onafhankelijk organisatie met een eigen bestuur en eigen regelgeving (een Constitutie); zij kan worden vergeleken met een soort electorale monarchie. Volgens de Constitutie is de Orde apolitiek en oecumenisch en staat het lidmaatschap open voor mannen en vrouwen die het Christelijk geloof belijden en een goede reputatie hebben binnen hun eigen geloofsgemeenschap of gemeente.

Traditioneel gezien is de Orde georganiseerd als een Christelijke ridderorde. Het is zowel een militaire orde van barmhartigheid als een hospitaal orde gewijd aan de verzorging en bijstand van armen en zieken.

De Orde van Sint Lazarus bestaat uit ongeveer vijfduizend leden, verspreid over de vijf continenten.