saintlazarus

Doelstellingen van de Stichting St.Servaas

Iedere Stichting van de Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem in Nederland helpt de minder bedeelde medemens, de armen, de zieken, met een accent op de ziekten als Lepra. De Stichting Commanderij St. Servaas stelt zich ten doel om de Commanderij St. Servaas pragmatisch en gericht te ondersteunen in haar projecten, zowel geestelijk, materieel als financieel. Er wordt op toegezien dat er zoveel als mogelijk gewerkt wordt zonder tussenschijven en met eigen mensen. Er wordt gewerkt vanuit christelijk perspectief samen met de Stichting Commanderij Willibrord en met andere lokale vertegenwoordigers in Nederland en daarbuiten, bijvoorbeeld in Azië en Afrika. Bij het werk worden voor zover mogelijk lokale krachten en vrijwilligers betrokken.

Ridder zijn, Christen zijn Seneca, een Romeins filosoof - staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C. omschreef het al heel mooi, in wat wij tegenwoordig een quote noemen. 

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere’  met andere woorden  ‘Zo gij voor u zelve wilt leven, moet gij voor uw naaste leven’.

 

Beloningsbeleid binnen de stichting

Alle 'leden' inclusief de bestuursleden zijn vrijwilligers en worden om die rede niet beloond. Naast wat noodzakelijke kosten voor porti, bankrekening, site-hosting, zaalhuur en kosten voor bijeenkomsten en eventueel drukwerkkosten is er geen financiële vergoeding voor functies of activiteiten. Bij echt hoge en vanuit de functie verplichte reis- en verblijfskosten is er een basisvergoeding mogelijk. De leden dragen alle stichtingswerkgebonden reiskosten in Nederland zelf, als gift aan de Stichting en zien zo af van de reiskostenvergoeding. De tijdens acties of kerkdiensten ontvangen bijdragen, de donaties en giften worden voor meer dan 90% uitgekeerd aan de geselecteerde hulpprojecten en bestemmingfondsen.

 

Stichting Charityfonds Commanderij Sint Servaas

KvK: 14061968

RSIN: 816278106

Adres: Heinsbergerweg 97, 6045 CD Roermond

Website: www.st-lazarus.nl

Email:

  

Bestuur:

De heer E.J.C.F. Collin - Voorzitter

De heer M.W.P.M. Lenders - Penningmeester

De heer B. Grothues - Secretaris

Financiële informatie

Informatie over de financiële verantwoording kan hier  worden opgevraagd.