saintlazarus

Charity van de Commanderij St. Servaas

Charity betekent ‘liefdadigheid, barmhartigheid en broederliefde’

Gezien de doelen van onze Orde en daarmee ook die van onze Stichting Commanderij dekt de term uitstekend de lading. Wat is dan die lading vraagt u zich af? Zoals eerder gezegd, de lading is variabel, dit hangt af van de vraag, van de mogelijkheden, de beschikbare tijd en van de beschikbare middelen. Om een beeld te geven lichten wij hieronder een paar van onze projecten toe.

Hands on in “Klein Gulpen”

Een klein verpleeghuis voor maximaal 54 bewoners met een lichamelijke en/of psychische stoornis, zoasl dementie. Dit verpleeghuis kenmerkt zich door haar gastvrijheid, warme zorg en gezelligheid. De mens, de bewoner centtraal dat is waar het om gaat en wat dit verpleeghuis en de medewekrers uitstralen. Het huis draagt het karakter van het zuiden, gewoon wonen waar je thuis bent. Er worden vele activiteiten georganiseerd, dit vraagt om het noige budget en meer nog om de nodige vrijwilligers. Het vraagt om "handjes". St. Servaas ondersteunt met geld en met feitelijke ondersteuning. http://venv.envida.nl/locaties/klein-gulpen

Zwerfjongeren in Mulmesbury South Africa

Sinds juni 2005 hebben twee van onze leden de stichting Elkana opgericht om zwerfkinderen op te vangen en hen de mogelijkheid te bieden op een beter leven. De stichting wordt mede ondersteund door Elkana Nederland en het Nelson Mandela Fonds. Wij zijn trots op onze leden in Afrika en het werk wat zij daar doen. Met broederliefde steunen wij dan ook specifieke deelprojecten van deze stichting.  http://www.elkananederland.nl/

Straatkinderen Namsigui

In 1996 heeft Monique Wolters uit Roermond Burkina Faso voor het eerst bezocht in het kader van een bezoek aan haar Foster Parent kind. Haar kennismaking met deze omgeving, met de omstandigheden waarin men leeft heeft haar erg aangegrepen. Zo erg dat zij een jaar later er twee maanden in Namsigui verbleef en hier de eerste aanzet voor kleinschalige projecten werd gegeven. Denk hierbij aan de begeleiding van de bouw van een leraren woning en een lagere school, aan de verzorging de distributie van klamboes, aan het verstrekken van microkredieten aan groepjes vrouwen, zorgen voor een waterpomp, kinderen inenten tegen meningitis en nog veel meer van deze kleine maar zeer belangrijke zaken. Dit alles om de leefomstandigheden van de dorpsgemeenschap en daarmee ook de situatie van de kinderen te verbeteren. Daarnaast heeft Monique een centrum voor straatkinderen opgericht. In dit centrum krijgen 36 kinderen onderdak, eten, kleding en scholing, bijv. hulp bij het weer naar school gaan of een vakopleiding te volgen. Met broederliefde steunen wij dan ook specifieke deelprojecten van deze stichting. http://www.kinderhulpbf.nl/index.html

 

Voor de charityprojecten van 2014, 2015 en 2016 klikt u hier