saintlazarus

WapenStServaas          

Introductie tot Commanderij Sint Servaas

De leden 

Commanderij Sint Servaas bestaat voor het grootste deel uit leden die in het zuiden van Nederland wonen. Een ieder van deze leden komt naast de dagelijkse bezigheden graag op voor de medemens die het momenteel wat minder heeft. Omzien naar anderen is één van de pijlers van de Orde. Samen met elkaar de ander een kans geven, ondersteuning bieden, een bijdrage in ontwikkeling geven opdat het morgen en overmorgen iets beter mag gaan. Dit is waar de mensen van de Commanderij St. Servaas voor gaan. Dit doen zij uit overtuiging en uit naastenliefde, twee andere pijlers waaruit de Orde is opgebouwd.

Binnen de Commanderij St. Servaas worden plannen en doelen die men wil realiseren besproken met elkaar. Gezamenlijk worden de jaarlijkse acties en de te behalen doelen vastgesteld. Ook wordt met elkaar stil gestaan bij de wijze waarop de doelen gerealiseerd kunnen worden. Goed gekeken wordt naar wat nodig is, wat er voor gedaan moet worden    en de wijze van aanpak. Ieder heeft zijn eigen kennis, kunde, kracht en ervaring om in te zetten, wij vullen elkaar daardoor bij de verschillende acties goed aan. Dit is hoe de Commanderij St. Servaas werkt en graag wil blijven werken. 

De geschiedenis van de Commanderij St.Servaas in vogelvlucht

De Commanderij St. Servaas is ontstaan door een toename van leden in het zuiden van het land. Afstand en regionale activiteiten zijn van invloed geweest tot de oprichting van een nieuwe (2e) Commanderij in the Grand Bailiwick of the Netherlands. De hoofdzetel is Maastricht en de keuze voor de naam van St. Servaas is, gezien de geschiedenis van Maastricht    en Servatius (343 – 384) dan ook niet vreemd.

St. Servatius is de beschermheilige van de stad Maastricht en de vermoedelijke eerste bisschop van deze stad, zijn naamdag is 13 mei. Nog steeds wordt jaarlijks een processie gehouden ter ere van deze heilige. 

Wilt u meer weten over de geschiedenis lees dan ook de korte samenvatting die u hier kunt lezen.

Oprichting

Toestemming voor oprichting van de stichting Commanderij St. Servaas is gegeven in 1998 door de toenmalige Bailiff Chevalier R.D. Ginn, GCLJ, KMLJ. De eerste Investituur die de Stichting Commanderij St. Servaas organiseert heeft plaats gevonden in Maastricht in de Abdij Kloosterrade te Rolduc ( Kerkrade ) op 17 oktober 1998. Het duurt enige maanden, tot april 1999, voordat de oprichtingsakte passeert. De stichting kiest haar domicilie in kasteel Heysterum te Linne.