saintlazarus

Stichting Commanderij Sint Servaas

Doelen van de Stichting Commanderij Sint Servaas

De doelen van de Stichting Commanderij Sint Servaas zijn afgeleid van de doelen van de Militaire en Hospitaal Orde van St. Lazarus van Jeruzalem. Deze zijn vooral: christelijke ridderlijkheid en bijstand aan armen, zieken en stervenden. Met andere woorden “om te zien naar andere”.

Wie zijn wij?

Wij zijn net als alle andere actief betrokkenen binnen de Grand Bailiwick of the Netherlands, een groep vrijwilligers die met plezier omzien naar een ander die geen of weinig kansen heeft en het minder heeft dan wijzelf.

Wij vinden het belangrijk dat gelden en goederen daar aankomen en ingezet worden waar zij voor bedoeld zijn. Daarom selecteren wij zorgvuldig onze projecten (groot- en kleinschalig, dichtbij en ver weg) en de zetten bij voorkeur eigen mensen of zeer betrouwbare relaties in voor effectief transport, levering, realisatie en onderhoud ter plaatse.

Hoe werken wij?

De leden van de Commanderij Sint Servaas werken met elkaar aan acties in grotere en kleinere projecten. Jaarlijks komen ze minimaal twee keer bij elkaar om samen plannen, activiteiten,  fundraising en de te behalen resultaten te bespreken. Het met elkaar vooruitkijken naar het komende jaar en/of jaren om te bespreken en vast te stellen waar de komende periode accenten worden gelegd. Er is altijd ruimte voor persoonlijke initiatieven, zolang zij overeenkomen met en invulling geven aan de statutaire doelen van de Stichting.

Verantwoording

Verantwoording wordt afgelegd middels jaarverslagen en de bespreking van de charity-plannen en -resultaten. Het financiële jaarverslag wordt in beknopte vorm voor 1 juli gepubliceerd op deze website. U kunt deze vinden onder het tabblad ANBI.

Beleid en Jaarplan

Het beleid van de Stichting Commanderij Sint Servaas kan hier worden ingezien.

Het jaarplan van de Stichting Commanderij St. Servaas kan hier worden ingezien.