saintlazarus

ANBI-informatie Commanderij Sint Willibrord

Doelstelling van de stichting

Iedere Stichting van de Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem in Nederland helpt de minderbedeelde medemens, de armen, de zieken, met een accent op ziekten als Lepra. De Stichting stelt zich ten doel pragmatisch en gericht hulp te bieden door kleinschalige projecten geestelijk, materieel en financieel te steunen, zo direct mogelijk zonder tussenschijven. Wij werken vanuit christelijk perspectief samen met lokale vertegenwoordigers in Nederland en daarbuiten, bijvoorbeeld in Azië en Afrika. Bij het werk worden voor zover mogelijk lokale krachten en vrijwilligers betrokken.

 

Activiteiten van de stichtingen

Wat doen de stichtingen binnen de Orde:

- financieel, geestelijk en materieel directe steun verlenen aan kleinschalige hulpprojecten

- actieve inzet en hulp bij verzorging van de 'vergeten' medemens, ouderen en jonge moeders

- aandacht en steun voor onderzoek en zorg van Lepra en zeldzame ziekten

- verzamelen van materiaal en hulpgoederen en deze toezenden; ter plaatse opleiden en laten groeien.

Zo is er ondersteuning in Spanje bij Lepra-verzorging en -opleiding van artsen. In Rwanda steunen we een autovakschool voor jongeren, in Zuid-Afrika een weeshuis voor straatkinderen. In Nederland steunen wij de Stichting Ambulancewens, de vervulling van de laatste wens van terminale patiënten hebben wij twee namiddagen verzorgd in het verzorgingscentrum Eykenhove in hoofddorp.

 

Beloningsbeleid binnen de stichting

Alle commanderijgenoten, inclusief de bestuursleden, zijn vrijwilligers en worden niet beloond. Naast wat noodzakelijke kosten voor porti, bankrekening, site-hosting, zaalhuur en kosten voor bijeenkomsten en eventueel drukwerkkosten is er geen financiële vergoeding voor functies of activiteiten.

Bij echt hoge en vanuit de functie verplichte reis- en verblijfskosten is er een basisvergoeding mogelijk. De commanderijgenoten dragen alle stichtingswerk gebonden reiskosten in Nederland zelf, als gift aan de Stichting en zien zo af van de reiskostenvergoeding.

De tijdens acties of kerkdiensten ontvangen bijdragen, de donaties en giften worden voor meer dan 90% uitgekeerd aan de geselecteerde hulpprojecten en bestemmingsfondsen.

 

Stichting Charityfonds Commanderij Sint Willibrord

KvK: 34115254

RSIN: 808629013

Adres: Goeman Borgesiuslaan 3, 1181 XZ Amstelveen

Website: www.st-lazarus.nl

Email:

Bestuur:

Mevrouw Ch.J.M. Koop-Pastoor - Voorzitter, secretaris a.i.

De heer P.M.L.J. Michielsens - Penningmeester

Informatie over de financiële verantwoording kan hier worden opgevraagd.