saintlazarus

Charity van Commanderij Sint Willibrord

In 2014 werden vanuit actieve fundraising middelen verkregen die zijn besteed aan de volgende charity projecten:

-   Steun aan ouderen en gehandicapten in de Filipijnen

-   Donatie ten behoeve van de renovatie van het Hospice Saint-Louis

-   Ondersteuning van het lepra-onderzoek in Fontilles (Spanje)

-   Ondersteuning van het programma “de Jarige Job”

-   Kerstactie “Volle boodschappentas” in samenwerking met Voedselbank Tiel en omgeving

-   Wijnproeverij waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het algemene charityfonds.

 

Conform het bestuursvoorstel van 23 februari 2015 zal bestuur van de Stichting Commanderij St. Willibrord activiteiten opstarten die uitvoering geven aan het beleidsplan 2015, waarmee onder meer ondersteuning wordt gegeven aan de volgende charity doelen:

-   Ondersteuning van de Stichting Vrienden van het Hospital de Dios (Filipijnen)

-   Samen de handen uit de mouwen op de Hands-on dagen, o.a. in verzorgingshuis Eijkenhove

-   Organiseren middelen en ondersteuning noodhulp Nepal-aardbeving (o.a. via Stichting SHBN)

-   Ondersteuning lepra-onderzoek en arts-opleidingen in Fontilles

-   Activiteiten en financiële ondersteuning voor kansarme jongeren en voor straatzwervers (Kerst)

-   Wijnproeverij ten behoeve van algemene charity en ondersteuning van het Jarige Job-programma.

 

In 2016 werden conform het bestedingsplan (goedgekeurd door het bestuur op 23 mei 2016) de middelen uit reserves en fundraising besteed aan de volgende charity projecten :

-     -   Steun aan ouderen en gehandicapten in de Filipijnen;

-     -   Stichting Ambulance Wens;

-     -   Lokale voedselbank Bussum (effectief in 2017);

-     -   Vliegende meubelmaker (effectief in 2017);

-     -   Etag Rwanda.

Het geld voor de fundraising kwam uit vrijwillige bijdragen , commanderijbijeenkomsten en een wijnproeverij.